Specialisten in douane zakenNeutraal 24/7+31 20 3086 386

Privacy Policy

.      Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Deze Privacy Policy is opgemaakt in overeenstemming met deze verordening.

2.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Centuristics B.V., is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

3.    Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij bewaren enkel de gegevens die u zelf achterlaat via formulieren op onze website, via formulieren die wij u toesturen via email, of telefonisch doorgeeft bij het aanvragen van een transportopdracht.

3.1.   Persoons- en contactgegevens

Bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een transport vragen wij uw contactgegevens, waaronder bedrijfsnaam, postadres, plaats, naam contactpersoon, emailadres, telefoonnummer, etc. Ook vragen wij de laad- en losplaats, gewenste laad- en losdatum en de condities.

3.2.  Betalingsgegevens

Bij het boeken van een transport controleren wij de kredietwaardigheid van uw onderneming. Tevens controleren wij de juistheid van de gegevens middels de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW nummer van de Europese Unie. Deze informatie wordt opgeslagen in ons systeem. Ook leggen wij bankgegevens vast, van zowel onze klanten als onze leveranciers.

4.    Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1.    Om uw transportopdracht succesvol te kunnen verzorgen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst die u sluit met Centuristics B.V. voor de het verzorgen van uw transport. Zonder uw bedrijfsnaam, voornaam, naam, postadres kunnen wij u immers niet correct identificeren als persoon.

De laad- en losgegevens zijn belangrijk om na te gaan of wij het gewenste transport voor u kunnen verzorgen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om u een passende offerte te kunnen toesturen. De condities zijn namelijk bepalend voor het tarief dat u betaalt voor het transport.

Als wij het telefoonnummer of emailadres vragen van een contactpersoon, dan is dat om in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen iemand te kunnen informeren met betrekking tot uw transport.

4.2.  Om met u te communiceren in verband met uw transport

Telefoonnummers en emailadressen zijn noodzakelijk voor belangrijke communicatie die verband houden met de uitvoering van uw transport. Zoals het versturen van uw offerte,  verkoopfactuur, transportpapieren, douanedocumenten, etc. Maar ook op de dag van laden willen wij u kunnen informeren over wijzigingen of eventuele bijzondere omstandigheden met betrekking tot uw transport.

Deze berichten via SMS of email zijn geen marketingmails, maar zijn informatieve mails die in het kader van uw transport verstuurd worden. Zelfs indien u zich afmeldt van de marketingnieuwsbrieven, zult u deze belangrijke info toch blijven ontvangen.

5.    Persoonsgegevens die wij delen met derde partijen

5.1.   Contactgegevens naar aanleiding van een transportopdracht

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De informatie die wij tijdens de transportaanvraag verzamelen wordt met geen enkele derde partij gedeeld, uitgezonderd de volgende partijen:

De transporteur.

Wij treden op als expediteur (‘het doen vervoeren van goederen’) en maken voor onze dienstverlening gebruik van derden (transporteurs en/of vervoerders). Bepaalde gegevens worden gecommuniceerd met de transporteur in het kader van de overeenkomst die u heeft met Centuristics BV. Hierbij gaat het om volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, laadplaats, laaddatum, losplaats, lostijd en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de transportaanvraag.

De verzekeringsmaatschappij

Wanneer u tijdens uw transportaanvraag ervoor gekozen heeft een transportverzekering af te nemen, dan worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opmaak van uw verzekeringsdossier doorgegeven aan onze verzekeringsmaatschappij.

Incassobureau in geval van niet-betaling

Als u na de ontvangst van onze aanmaningsbrieven nog altijd niet bent overgegaan tot de betaling van uw transportopdracht, dan zijn wij genoodzaakt om uw dossier over te maken aan het incassobureau waarmee wij samenwerken. De gegevens die wij met hen delen zijn: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens, bankgegevens en de gegevens met betrekking tot de transportopdracht.

Zij zullen enkel met u contact opnemen in het kader van de terugvordering van de betaling die u ons verschuldigd bent. Zij mogen in geen geval gebruikmaken van uw gegevens buiten het kader van de rechtsvordering die Centuristics BV heeft tegenover u.

politie of rechterlijke instanties wanneer zij daarom vragen

Wanneer er zich incidenten zouden voordoen tijdens de uitvoering van uw transportopdracht, dan is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten ons om persoonsgegevens vragen in het kader van hun onderzoek.

5.2.  Contactgegevens voor marketingcommunicatie

Uw bedrijfsnaam, voornaam, naam en emailadres verkregen tijdens de inschrijving voor onze nieuwsbrief delen wij niet met derde partijen. Mochten wij in de toekomst overgaan tot een samenwerking met derde partijen in het kader van een commerciële actie (prijsvraag, wedstrijden, voordeelaanbiedingen), dan zullen wij altijd om uw toestemming vragen voor het gebruik van uw emailadres bij dergelijke commerciële acties.

 

6.    Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden op onze website

Wij maken gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en Google Analytics. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hier proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, en hoe u deze technieken kunt aanpassen aan uw wensen.

Cookies zijn kleine bestandjes die de website op uw apparaat zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens uw bezoek op de website. Cookies maken het mogelijk voor een website om de voorkeuren en gedragingen van een gebruiker te herkennen. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te onthouden; bijvoorbeeld uw laad- en losplaats. Daarnaast verzamelen we ook het gedrag van de websitebezoekers zodat we analyses kunnen maken hoe we de website het beste kunnen verbeteren

Sommige cookies worden gebruikt om in te spelen op uw interesses buiten onze website(s). Zo kan het zijn dat wanneer u een bepaalde bestemming heeft bekeken u op een andere website een advertentie ziet over deze bestemming. In het geval van ‘interest based advertising’ wordt een cookie gebruikt om te herkennen welke interesses u heeft om zo een relevantere advertentie aan u te tonen.

Wij gebruiken wij 2 soorten cookies:

6.1.   Functionele cookies

Dit zijn cookies waarmee de bezoeker zijn voorkeuren vastlegt. Aan de hand van deze informatie kan Centuristics BV meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Voorbeelden van verzamelde gegevens zijn:

Laad- en losplaatsen

Browserinstellingen zodat u onze website optimaal op uw scherm kunt bekijken

Uw inloggegevens (indien u dit wenst) zodat u deze niet elke keer hoeft in te vullen

Uw bekeken transporten die worden opgeslagen

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het juist functioneren van de website en zijn nodig om je voorkeuren die je tijdens je bezoek hebt ingegeven te onthouden zodat je deze op een later moment niet nogmaals hoeft in te vullen. Deze cookies kunt u niet weigeren.

6.2.  Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het websitegebruik door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Deze cookies gebruiken wij onder andere voor:

het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website

het meten van de tijdsduur per bezoek

het meten van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt

het meten vanaf welke pagina een bezoeker op onze website komt

het meten van welke browser een bezoeker gebruikt

Wij gebruiken Google Analytics te kijken hoe website gebruikers de website gebruiken. Door deze metingen zijn wij in staat om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker.

6.4.  Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Hoe uw uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

7.    Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van klanten houden wij om statistische redenen bij tot maximaal 5 jaar na de laatste transportopdracht. Nieuwsbriefinschrijvers die geen klant zijn, blijven bewaard in ons emailsoftwaresysteem tot maximaal 2 jaar na hun uitschrijfdatum. Het betreft dan enkel de gegevens die zij hebben nagelaten in hun nieuwsbriefprofiel (voornaam, naam, emailadres, interesses, etc.).

8.    Uw recht op inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die bij ons worden bewaard.

9.    Uw recht op correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Zijn uw persoonsgegevens niet correct (u bent bijvoorbeeld verhuisd), dan kunt u ons de correcte gegevens kosteloos meedelen via info@centuristics.com.

10.    Veiligheid

Centuristics heeft veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij echter verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Het is in dit opzicht belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw registratieadres te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer en IP-adres, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

12.   Autoriteit Gegevensbescherming

Deze Privacy Policy is opgemaakt in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij eventuele klachten, kunt u de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ contacteren. Zij is de leidinggevende autoriteit in deze, voor Centuristics BV .

De ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ kunt u contacteren op volgend adres: Postbus 93374 – 2509 AJ DEN HAAG. Tel:00 31 (0)70 8888500.

13.   Aanvaarding

Door het gebruik van onze website en onze diensten aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat Centuristics uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming van deze Privacy Policy.

14.   Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kunt u contact met ons opnemen via de door u bekende kanalen en/of info@centuristics.com.