Specialisten in douane zakenNeutraal 24/7+31 20 3086 386

Algemene voorwaarden

1.         INLEIDING

Wij zijn Centuristics BV Persoonlijk en betrokken. Wij maken graag heldere afspraken, daarom staan onze voorwaarden in een normaal lettertype op één A4-tje.

2.         TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN EN EXPEDITIE

2.1 Op al onze offertes, opdrachten en diensten zijn de FENEX Condities van toepassing.. De meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Hier vind je een directe link.

2.2 Expeditie? De term expeditie leggen wij graag even uit. Wij vervoeren zelf niet, maar sluiten voor jou vervoerovereenkomsten met door ons – al dan niet in samenspraak met jou als klant – geselecteerde vervoerders. In het Burgerlijk Wetboek noemen ze dit een expediteur. Voor de duidelijkheid: wij doen vervoeren en zijn expediteur.

2.3 Om een eventuele discussie te voorkomen; louter en alleen zijn deze Centuristics voorwaarden en de FENEX Condities van toepassing. Wij wijzen eventuele andere inkoopvoorwaarden of inkoopcondities uitdrukkelijk van de hand.

2.4 Als wij een verschil van inzicht hebben, dan proberen wij in goed overleg tot op een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is een Nederlandse rechtbank exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Het arbitragebeding in de FENEX condities is niet van toepassing.

3.         VERVOEROVEREENKOMSTEN, SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Op de vervoerovereenkomsten die wij voor onze opdrachtgevers sluiten zijn verdragen, wetten en regels van toepassing. Ook hanteren de door ons ingeschakelde vervoerders algemene voorwaarden. Het is eenvoudig verdwalen in dat woud van regels en voorwaarden. Daarbij is de aansprakelijkheid van de vervoerders vastgesteld aan de hand van de regels die (inter)nationaal gelden. Die aansprakelijkheid is vaak beperkt (tot “limieten”). De limieten zijn meestal afhankelijk van het gewicht van de goederen.

3.2 Bij de selectie van vervoerders vinden wij kwaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk. Toch gaat het zo af en toe mis en ontstaat er schade tijdens een transport. Wij zijn als expediteur niet aansprakelijk voor transportschade, maar Centuristics laat je natuurlijk niet in de kou staan. Wij helpen je om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Meestal is dit de door ons ingeschakelde vervoerder.

3.3 Door de limieten kan het voorkomen dat de door ons ingezette vervoerder niet aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. Dit kan dus betekenen dat je niet de volledige schade vergoed krijgt!

4.         BETALING EN VRACHTBRIEVEN

4.1 Jij wil graag dat er op tijd geleverd wordt, wij willen graag op tijd betaald worden. Lijkt ons redelijk toch? Voor acceptatie van de opdracht checken wij onze klanten op kredietwaardigheid. Is de kredietwaardigheid voldoende? Dan krijg je XX dagen betalingstermijn na factuurdatum. Is de kredietwaardigheid naar onze mening onvoldoende? Dan betaal je dus vooraf. Eventuele BTW en invoerrechten betaal je altijd direct, tenzij we anders overeenkomen!

4.2 Afgetekende vrachtbrieven, CMR’s of andere Proof Of Deliveries sturen wij op verzoek na.